หน้าแรก > ตารางมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตารางมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 


ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

จำนวน 260 สาขา ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563               ค้นหาโดยกด Ctrl+F และพิมพ์ชื่อสาขาที่ต้องการค้นหา.........

 

 

สาขา

มาตรฐานฯ ....................     

 คุณสมบัติฯ
.....................          

 วิธีทดสอบฯ
  ระดับ1
.........................   

 วิธีทดสอบฯ
   ระดับ 2
.....................  

    วิธีทดสอบฯ
   ระดับ 3
.......................     

    วิธีทดสอบฯ
   ระดับ 4 
....................... 

1.สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
 
 
 
 
 
 ช่างหินขัด
   15 มิ.ย. 49
3 ส.ค. 49
3 ส.ค. 49
-
-
ช่างฉาบยิบซัม
04 มิ.ย. 52
04 มิ.ย. 52
04 มิ.ย. 52
10 ม.ค. 60
-
ช่างติดตั้งยิบซัม
04 มิ.ย. 52
04 มิ.ย. 52
04 มิ.ย. 52
10 ม.ค. 60
-
ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต
 23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
21 มี.ค. 51
21 มี.ค. 57
 ช่างก่ออิฐ
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
 ช่างฉาบปูน
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
ช่างไม้ก่อสร้าง
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
29 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55
-
-
ช่างสีตกแต่ง
8 ก.พ. 56
8 ก.พ. 56
8 ก.พ. 56
8 ก.พ. 56
8 ก.พ. 56
ไม้ในอาคาร
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
29 ต.ค. 58
1 ส.ค. 60
ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
29 ต.ค. 58
ช่างสีอาคาร
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
-
ก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา
10 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 -
-
ช่างติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 -
-
ช่างประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
2 ส.ค. 62 2 ส.ค. 62 2 ส.ค. 62 2 ส.ค. 62
-

2. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

 

 

 

 

 

ช่างเชื่อมแม๊ก
9 พ.ย. 49
20 พ.ย. 52
19 ต.ค. 50
19 ต.ค. 50
19 ต.ค. 50
ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง
9 พ.ย. 49
20 พ.ย. 52
19 ต.ค. 50
-
-
ช่างทำแม่พิมพ์พลาสติก
9 พ.ย. 49
20 พ.ย. 52
19 ต.ค. 50
23 ธ.ค. 52
-
ช่างทำแม่พิมพ์ปั้มโลหะ
23 ม.ค. 51
-
-
-
-
ช่างทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (ปรับปรุง)
16 ก.ค. 57
16 ก.ค. 57
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
-
 ช่างประกอบท่อ
23 ม.ค. 51
23 ธ.ค. 52
23 ธ.ค. 52
23 ธ.ค. 52
-
 ช่างหล่อโลหะ (ช่างหล่อหลอมโลหะ)
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
27 ก.ค. 54
-
-
 ช่างหล่อโลหะ (ช่างทำแบบหล่อทราย)
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
23 ก.พ. 55
-
-
ช่างหล่อโลหะ (ช่างทำแบบหล่อถาวร)
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
23 ก.พ. 55
-
-
ช่างหล่อโลหะ (ช่างทำแบบหล่อชนิดพิเศษ)
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
-
-
-
 ช่างหล่อโลหะ (ช่างทำแบบหล่อขี้ผึ้ง)
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
-
-
-
ช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
-
-
-
ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
-
-
 ช่างระบบปั้มและวาล์ว
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
-
-
 ช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
23 ก.พ. 55
-
-
ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
 ช่างเชื่อมทิก
23 ก.พ. 55
23 ก.พ. 55
23 ก.พ. 55
23 ก.พ. 55
23 ก.พ. 55
 ช่างกลึง
3 ต.ค. 55
3 ต.ค. 55
3 ต.ค. 55
3 ต.ค. 55
3 ต.ค. 55
ช่างตรวจสอบเครื่องมือกล
3 ต.ค. 55
3 ต.ค. 55
-
3 ต.ค. 55
-
 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC
29 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55
ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut
29 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55
-
-
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
29 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63
ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์
21 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
-
-
-
ช่างเชื่อมแก๊ส
21 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
-
-
-
ช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
21 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
12 มี.ค. 58
-
-
 ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ)
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
28 ก.ย. 60
-
-
 ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
-
-
ช่างปรับ
4 เม.ย. 59
4 เม.ย. 59
4 เม.ย. 59
-
-
ช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น
6 มี.ค. 60
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
-
ช่างเทคนิคทำสีเครื่องจักร
6 มี.ค. 60
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
-
ช่างเทคนิคระบบนิวเมติกส์
6 มี.ค. 60
3 ก.ย. 62
3 ก.ย. 62
3 ก.ย. 62
-
ช่างเทคนิคประกอบติดตั้งเครื่องจักร
6 มี.ค. 60
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
-
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเชื่อมมิก - แม็ก สำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติกสานและกระสอบ
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
 พนักงานควบคุมคุณภาพงานอัดรีดขึ้นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคเตรียมลูกรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
 พนักงานรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ด้วยหุ่นยนต์
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
-
-
ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมจุดความต้านทานด้วยหุ่นยนต์
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
-
-
ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อสตัดด้วยหุ่นยนต์
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
-
-
ช่างเมคคาทรอนกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
-
-
ช่างกลึงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเชื่อมมิก - แม็ก สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคปั้มขึ้นรูปโลหะ
16 ก.ค. 57
-
-
-
-
ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
 
พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย)
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace)
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานหล่อเหล็ก
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานควบคุมการอบเหล็ก
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติก
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม
16 ก.ค.57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างขัดเงาแม่พิมพ์
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
3. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
 
 
 
 
 
ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดหอสูง
23 ม.ค. 51
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
-
-
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
4 มิ.ย. 52
4 มิ.ย. 52
4 มิ.ย. 52
4 มิ.ย. 52
-
ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
4 พ.ย. 54
4 พ.ย. 54
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
-
-
พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (รถทัวร์)
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
-
-
ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
1 ส.ค. 60
1 ส.ค. 60
ช่างติดตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
-
ช่างบำรุงรักษารถยนต์
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
ช่างเคาะตัวถังรถยนต์
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
26 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
ช่างซ่อมรถยนต์
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
4 พ.ย. 54
4 พ.ย. 54
ช่างสีรถยนต์
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
พนักงานขับรถบรรทุก
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
27 เม.ย. 58
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถเกลี่ย
1 ก.พ. 59
 1 ก.พ. 59
1 ก.พ. 59
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถดัน
1 ก.พ. 59
1 ก.พ. 59
1 ก.พ. 59
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก
1 ก.พ. 59
1 ก.พ. 59
1 ก.พ. 59
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถบด
1 ก.พ. 59
1 ก.พ. 59
1 ก.พ. 59
-
-
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถบรรทุกเทท้าย
1 ก.พ. 59
1 ก.พ. 59
1 ก.พ. 59
-
-
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
17 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
-
-
ช่างเจียระไนเครื่องมือตัด
6 มี.ค. 60
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
ช่างควบคุมงานเชื่อมอาร์กด้วยหุ่นยนต์
6 มี.ค. 60
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
ช่างขัดแต่งผิวชิ้นงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
6 มี.ค. 60
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
ช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
6 มี.ค. 60
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
ช่างเทคนิคทุบขึ้นรูปโลหะร้อนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคเตรียมพื้นผิวชิ้นงานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคฉีดพลาสติกของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
พนักงานประกอบช่วงล่างสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
พนักงานประกอบอุปกรณ์ภายในและภายนอกสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
พนักงานตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงในกระบวนการประกอบรถยนต์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว
1 ส.ค. 60
1 ส.ค. 60
1 ส.ค. 60
-
-
พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก
16 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
-
-
นายท้ายเรือกลลําน้ำโดยสาร
16 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
-
-
ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่
22 ส.ค. 60 
22 ส.ค. 60 
22 ส.ค. 60 
-
-
ช่างติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)
สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน
24 ต.ต. 60
24 ต.ต. 60
24 ต.ต. 60
-
-
ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)
สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล
26 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
-
-
ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
ไม่มี
19 พ.ย. 62
-
ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิครถยนต์
16 ก.ค. 57
-
-
-
-
ช่างเทคนิคสีรถยนต์
16 ก.ค. 57
-
-
-
-
ช่างเทคนิคตัวถังรถยนต์
16 ก.ค. 57
-
-
-
-
4. สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
ช่างไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม
15 มิ.ย. 49
3 ส.ค. 49
3 ส.ค. 49
19 ต.ค. 50
-
ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
9 พ.ย. 49
20 พ.ย. 52
19 ต.ค. 50
23 ธ.ค. 52
-
 ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด
23 ม.ค. 51
23 ธ.ค. 52
23 ธ.ค. 52
1 ก.พ. 59
-
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
10 ส.ค. 52
10 ส.ค. 52
-
-
-
 นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)
10 ส.ค. 52
10 ส.ค. 52
11 เม.ย. 52
-
-
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
8 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
27 ก.ค. 54
4 พ.ย. 54
ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์
23 ธ.ค. 52
23 ธ.ค. 52
23 ธ.ค. 52
-
-
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
4 พ.ย. 54
23 ก.พ. 55
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54 
27 ก.ค. 54
17 ม.ค. 55
23 ก.พ. 55
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
-
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
5 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
27 ก.ค. 54
23 ก.พ. 55
นักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม
5 ก.ย. 55
5 ก.ย. 55
5 ก.ย. 55
-
-
ช่างโทรคมนาคม (เครือข่ายมีสาย)
5 ก.ย. 55
5 ก.ย. 55
5 ก.ย. 55
-
-
ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)
1 เม.ย. 56
1 เม.ย. 56
1 เม.ย. 56
-
-
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)
21 เม.ย. 57
21 เม.ย. 57
21 เม.ย. 57
-
-
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)
21 เม.ย. 57
21 เม.ย. 57
21 เม.ย. 57
-
-
 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
21 เม.ย. 57
21 เม.ย. 57
21 เม.ย. 57
-
-
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)
11 เม.ย. 60
11 เม.ย. 60
11 เม.ย. 60
-
-
 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)
11 เม.ย. 60
11 เม.ย. 60
11 เม.ย. 60
-
-
ช่างติดตั้งระบบทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนด้วยไฟฟ้า
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
-
-
-
ช่างระบบการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
29 ต.ค 58
-
-
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
-
-
ควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) 
2 มี.ค. 61
2 มี.ค. 61
2 มี.ค. 61
21 ส.ค. 61
 
ช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตัน
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง สำหรับอุตสาหกรรม
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใช้สารทำความเย็น R-๓๒ ขนาดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดกลาง
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
พนักงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
พนักงานประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
พนักงานประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างเทคนิคอุตสาหการ
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions)
2 ส.ค. 62
2 ส.ค. 62
2 ส.ค. 62
-
-
ช่างติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับเกษตรแม่นยำ
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
-
-
ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
-
-
พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานประกอบมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร
16 ก.ค. 57
-
-
-
-
ช่างเทคนิคไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
16 ก.ค. 57
-
-
-
-
ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
16 ก.ค. 57
-
-
-
-
5. สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
 
 
 
 
 
ช่างสีเครื่องเรือน
15 มิ.ย. 49
3 ส.ค. 49
3 ส.ค. 49
3 ต.ค. 55
-
พนักงานควบคุมเครื่องถักผ้าแนวเส้นยืน
2 มี.ค. 50
-
-
-
-
ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) 
2 มี.ค. 50
23 ก.พ. 55
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) 
2 มี.ค. 50
5 ก.ย. 55
5 ก.ย. 55 
5 ก.ย. 55 
5 ก.ย. 55
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
2 มี.ค. 50
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
-
ช่างจัดดอกไม้
2 มี.ค. 50
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
-
ช่างเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ช่วยเย็บ
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
-
ช่างเทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยเย็บอุตสาหกรรม
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
-
-
ช่างเครื่องเรือนไม้
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ก.พ. 55
ช่างเย็บ (ปรับปรุง)
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
16 ก.พ. 60
10 ก.ย. 61
ช่างกระเป๋า
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
-
-
ช่างทำแบบตัดอุตสาหกรรม (สตรี, บุรุษ, เด็ก)
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
-
-
ช่างบุครุภัณฑ์
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
17 ม.ค. 55
17 ม.ค. 55
ช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น
22 ม.ค. 58
22 ม.ค. 58
22 ม.ค. 58
-
-
พนักงานย้อมสีสิ่งทอ
2 เม.ย. 58
2 เม.ย. 58
2 เม.ย. 58
-
-
ช่างเตรียมเนื้อดินสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก
29 มิ.ย. 59
29 มิ.ย. 59
29 มิ.ย. 59
-
-
ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
10 ม.ค. 60
10 ม.ค. 60
10 ม.ค. 60
28 ก.ย. 60
-
นักออกแบบเครื่องประดับ
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
พนักงานชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
พนักงานคัดพลอย
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างขึ้นต้นแบบเครื่องประดับแว๊กซ์
6 มี.ค. 60
-
-
-
-
ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ)
11 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
-
-
ช่างเครื่องถม
11 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
-
-
พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเจียระไนพลอย (ปรับปรุง)
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างหล่อเครื่องประดับ
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างตกแต่งเครื่องประดับ
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานตัดวาดรองเท้า
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานอัดพื้นรองเท้า
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ช่างเย็บรองเท้า
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น)
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
6. สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม
 
 
 
 
 
นักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์)
19 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
ไม่มี
19 พ.ย. 62
 
7. สาขาอาชีพภาคบริการ
 
 
 
 
 
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) 
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (หัตบำบัด) 
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
-
-
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (โภชนบำบัด) 
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
-
-
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (วารีบำบัด) 
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
-
-
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (สุคนธบำบัด) 
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
-
-
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตบำบัด) 
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (โภชนบำบัด) 
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (วารีบำบัด) 
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด) 
19 มี.ค. 52
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
พนักงานนวดไทย
20 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
13 ธ.ค. 53
27 ก.ค. 54
23 ก.พ. 55
พนักงานผสมเครื่องดื่ม
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
4 พ.ย. 54
2 ก.พ. 58
การดูแลผู้สูงอายุ
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
-
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
-
ผู้ช่วยงานแม่บ้าน
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
-
ผู้ประกอบขนมปัง
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
3 ต.ค. 55
-
ผู้ประกอบขนมอบ
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
ผู้ประกอบอาหารไทย
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
-
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
23 ส.ค. 53
17 ธ.ค. 57
-
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ
7 ม.ค. 58
7 ม.ค. 58
7 ม.ค. 58
1 ส.ค. 60
-
พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
5 มิ.ย. 58
5 มิ.ย. 58
5 มิ.ย. 58
-
-
ช่างแต่งผมสตรี
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
15 ธ.ค. 59
28 ก.ย. 60
ช่างแต่งผมบุรุษ
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
15 ธ.ค. 59
28 ก.ย. 60
พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า
1 ก.พ. 59
-
-
-
-
พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์
11 มี.ค. 58
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
พนักงานจัดซื้อและจัดหา
11 มี.ค. 58
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
 นักบริการลูกค้างานโลจิสติกส์
11 มี.ค. 58
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน
11 มี.ค. 58
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
นักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน
10 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
-
10 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10  ตัน
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
16 ก.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
-
นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
พนักงานนำเข้าและส่งออก 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นักปฏิบัติการลานกองตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63