การแสดงผล

+
-

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ:National Qualifications Framework (Thailand NQF)

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาผีมือแรงงาน ณ บริษัท อันติเมท รีเฟล็กซ์ จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (25 มกราคม 2565)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ