การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 5/2566

31 พ.ค. 2566 11

จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถบรรทุก ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

31 พ.ค. 2566 2

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1/2566

3 พ.ค. 2566 35

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566

3 พ.ค. 2566 20

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ชุดที่ 2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาผีมือแรงงาน ณ บริษัท อันติเมท รีเฟล็กซ์ จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (25 มกราคม 2565)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ