หน้าแรก > ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
 

 

การส่งเสริมเครื่อข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

(ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

กรุณาคลิ๊กเม้าส์ที่ปุ่มเพื่อดูรายละเอียด

 

*แบบรายงานผลการทดสอบประจำเดือน กรณีไม่มีการทดสอบฯ  ****คลิก****

**การขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ