หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 59 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม
  2 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  3 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เต็ม
  4 เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  6 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 2 กุมภาพันธ์ 2564 6 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
  7 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 3 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  8 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ 30 13 กุมภาพันธ์ 2564 27 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  9 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 13 กุมภาพันธ์ 2564 27 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  10 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 15 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  11 เทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) 36 22 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เต็ม
  12 การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร 30 22 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  13 การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 30 1 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  14 การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อน 30 10 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  15 การขับรถโฟล์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัยและการบำรุงรักษา 30 10 มีนาคม 2564 14 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  16 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 10 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  17 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 20 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  18 การออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 1 11 22 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 24 มีนาคม 2564 28 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  20 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 28 มีนาคม 2564 2 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  21 PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 1 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  22 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 3 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  23 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
  24 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 6 เมษายน 2564 10 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 59 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,647,664 คน