หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 29 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 19 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม
  2 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 25 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  3 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  4 การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 26 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  5 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 3 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เต็ม
  6 การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ปกติ 3 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  7 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 ปกติ 5 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
  8 การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ปกติ 10 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เต็ม
  9 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ 30 ปกติ 21 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เต็ม
  10 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ปกติ 24 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  11 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ปกติ 7 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  12 การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์ 30 ปกติ 7 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
  13 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 7 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  14 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ปกติ 14 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เต็ม
  15 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ปกติ 14 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  16 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  17 การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
  18 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เต็ม
  19 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  20 เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เต็ม
  21 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 5 กรกฎาคม 2564 9 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  22 การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ปกติ 5 กรกฎาคม 2564 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  23 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 12 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  24 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 12 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 29 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,702,385 คน