หน้าแรก > การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

มาตรฐานฝีมือแรงงาน
"มาตรฐานแรงงานไทย ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ AEC"

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

 

คุณสมบัติ

 

แบบฟอร์มมฐ1-10

 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
         

 

L2
ThaiSuppa-ManualTherapy Click Click Click  
ThaiSuppa-NutritionTherapy Click Click Click
ThaiSuppa-Hydrotherapy Click Link1 Click Link 2 Click Link 3  
ThaiSuppa-Aromatherapy Click Link 1 Click Link 2 Click Link 2
WestSpa-ManualTherapy Click Link 1 Click Link 2 Click Link 3  
WestSpa-Aromatherapy Click Link 1 Click Link 2 Click Link 3  
ThaiMassage Click Link 1 Click Link 2 Click Link 3  
DrinkMix Click Link 1 Click Link 2 Click Link 3  
AgedCare Click Link 1 Click Link 2 Click Link 3  
HelpersHouseKipper Click Link 1 Click Link 2 Click Link 3  
ThaiCooking-Service Click Link 1 Click Link 2 Click Link 3  
FrontOffice-Service Click Link 1 Click Link 2 Click Link 3