การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ??

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รับมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมแท่นสำหรับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการความร่วมระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด

บริการประชาชนและสถานประกอบการ