การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน ธันวาคม 2565

13 ม.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน พฤศจิกายน 2565

8 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกาารฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการนวดทางการกีฬา จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566

2 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การฝึกบกระดับฝีมือ หลักสูตร กัวซา จำนวน 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2566

2 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสำหรับงานโครงสร้าง รุ่นที 1/2566

2 ธ.ค. 2565

ประกาศ

8 พ.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน ตุลาคม 2565

3 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปเป็นวิทยากรภายนอกประจำปีงบประมาณ 2566

3 พ.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน กันยายน 2565

12 ต.ค. 2565