การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

2 ก.พ. 2567

รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2567

4 ม.ค. 2567

เปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี

18 ธ.ค. 2566

ตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

8 ธ.ค. 2566

ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

21 พ.ย. 2566

เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

21 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรเทคนิคการนวดไทย

21 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

20 พ.ย. 2566

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ 2567

16 พ.ย. 2566