การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน สิงหาคม 2565

7 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าที่ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

25 ส.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ส.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรม

25 ส.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน กรกฎาคม 2565

9 ส.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน มิถุนายน 2565

12 ก.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2565

7 ก.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน พฤษภาคม 2565

14 มิ.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน เมษายน 2565

12 พ.ค. 2565