การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 

219 หมู่ที่ 10 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร

86120

โทร.077-553-008

เว็บไซต์ : http://www.dsd.go.th/chumphon

e-mail : d_chumphon@dsd.go.th

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

 


ติดต่อเรา