การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 23/01/2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 01/05/2561
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 08/03/2561
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 03/01/2561
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 09/11/2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 10/10/2560
แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 21/03/2559
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 21/03/2559