การแสดงผล

+
-

การแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่าน google sheet

การแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่าน google sheet

ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566

คลิกที่นี่

หรือ