การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือกำหนดมาตรฐานฯ FINAL เผยแพร่เว็บไซด์.pdf 54
2 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565.pdf 47
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565.pdf 20
4 สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง).pdf 111
5 สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด).pdf 95
6 สาขาการซ่อมสีรถยนต์.rar 107
7 สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์.pdf 59
8 สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม.zip 73
9 สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม.zip 83
10 สาขาปูกระเบื้อง.rar 98
11 สาขาการจัดดอกไม้.rar 142
12 สาขาอิเล็กทรอนิกส์.zip 44