การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 หนังสือเวียน เรื่องการฝึกอบรมผู้ทดสอบ.pdf 83
2 ไฟล์เอกสาร.zip 92
3 แนวทางปฏิบัติ.pdf 93
4 แบบฟอร์มพิมพ์หนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐาน ของศูนย์ทดสอบ.rar 77
5 ตัวอย่างโลโก้.pdf 45
6 8_File_โลโกศูนย์ทดสอบเอกชน_15062563102544_.psd 45
7 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดตั้งศูนย์ทดสอบและเอกสารประกันคุณภาพ.rar 266
8 สาขาการก่ออิฐ+เเบบเเข่ง Update.zip 198
9 สาขาการบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม NEW.pdf 72
10 สาขาประกอบอาหาร NEW.zip 63
11 สาขาการบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม Update(26.04.2023).pdf 85
12 สาขาการปูกระเบื้อง Update 9 พค 66.zip 30