การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร update.zip 430
2 สาขาปูกระเบื้อง.zip 456
3 ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ข้อกำหนด และเทคนิคการตรวจติดตาม ISO IEC17024 ปี 2562.pdf 102
4 ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ข้อกำหนด และเทคนิคการตรวจติดตาม ISO IEC17024 ปี 2563 รุ่นที่ 2.pdf 105
5 ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ข้อกำหนด และเทคนิคการตรวจติดตาม ISO IEC17024 ปี 2563 รุ่นที่ 1.pdf 89
6 ประกาศอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.PDF 470
7 รายการตรวจสถานที่สำหรับขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบ.rar 708
8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ.pdf 276
9 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ.pdf 331
10 คู่มือการพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่กรม).rar 379
11 คู่มือการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ (จัดตั้งศูนย์ทดสอบ).rar 516
12 แบบฟอร์มตามประกาศ (มฐ.1-10).rar 64