การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รุ่นที่ 19 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 119
2 รุ่นที่ 18 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (รีรหัส) วันที่ 7 เมษายน 2566 32
3 รุ่นที่ 17 ช่างควบควมด้วยระบบโปรแกรม (PLC) ระดับ 2 สพร.17 ระยอง 13
4 รุ่นที่ 16.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 29-31 มี.ค.66 12
5 รุ่นที่ 16.1 ช่างติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะ ระดับ 1 28-30 มี.ค. 66 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 4
6 รุ่นที่ 15 วันที่ 15 - 17 ก.พ. 66 สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ MARA 171
7 รุ่นที่ 14 พระนครศรีอยุธยา 10-12 ก.พ. 66 91
8 รุ่นที่ 13 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 75
9 รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 25 -27 ม.ค. 66 181
10 รุ่นที่ 11 ช่างปูผนังแผนพื้น ระดับ 1 บริษัท จรเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 31
11 รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 10-13 ม.ค. 66 80
12 รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4 - 6 มกราคม 2565 102