การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 การขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9
2 รุ่นที่ 23 ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 (24-26 เม.ย. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี) 22
3 รุ่นที่ 20 สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 (20 - 22 มีนาคม 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 43
4 รุ่นที่ 18 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 (11-13 มี.ค. 67 ช่างฝีมือปัจวิทยา ปทุมธานี) 85
5 รุ่นที่ 17 สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 (16-18 ก.พ. 67 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์) 59
6 รุ่นที่ 16 สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 (12-14 กุมภาพันธ์ 2567 การกีฬาแห่งประเทศไทย) 65
7 รุ่นที่ 15 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 (29-31 ม.ค. 67 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา) 51
8 รุ่นที่ 14 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 (29-31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 44
9 รุ่นที่ 13 สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมฯ (MICE) ระดับ 1 (23-25 มกราคม 2567 สสปน. และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) 21
10 รุ่นที่ 12 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (22-24 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น) 28
11 รุ่นที่ 11 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 (17-19 มกราคม 2567 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ จำกัด ชลบุรี) 28
12 รุ่นที่ 10 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา) (5-7 มกราคม 2567) 18