การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รุ่นที่ 3 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (รีรหัส) ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ย. 65 ออนไลน์ 115
2 รุ่นที่ 2 ฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1-2 13
3 รุ่นที่ 1 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 วันที่ 26-28 ต.ค. 65 ณ วิทยาลัยการแรงงาน 47
4 รุ่นที่ 40 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 (รีรหัส) 24 ก.ย. 65 ออนไลน์ Zoom meetings 86
5 รุ่นที่ 39 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 (รีรหัส) 20 ก.ย. 65 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 61
6 รุ่นที่ 38 สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 วันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 20
7 รุ่นที่ 37 สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 วันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 20
8 รุ่นที่ 36 สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 วันที่ 2-4 กันยายน 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 7
9 รุ่นที่ 36 สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 วันที่ 2-4 กันยายน 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 14
10 รุ่นที่ 35 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 65 จำนวน 4 สาขา 44
11 รุ่นที่ 34 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 วันที่ 30 ส.ค.-1ก.ย. 65 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 12
12 รุ่นที่ 33 สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 11