การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริการด้วย “แอปพลิเคชัน DSD Application”

22 ส.ค. 2564

เสนอขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

11 ก.พ. 2564

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (TSSQA)

11 ก.พ. 2564

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ปี พ.ศ. 2564

9 พ.ย. 2563

โลโก้การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

30 พ.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

7 พ.ค. 2562

ด่วน!! ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

22 เม.ย. 2562

ขอเชิญชมงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

12 เม.ย. 2562

แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

12 เม.ย. 2562