การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 5/2566

31 พ.ค. 2566

จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถบรรทุก ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

31 พ.ค. 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1/2566

3 พ.ค. 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566

3 พ.ค. 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรปั้นจั่นติดรถบรรทุก ครั้งที่ 2/2566

3 พ.ค. 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) ครั้งที่ 1/2566

2 พ.ค. 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) ครั้งที่ 1/2566

2 พ.ค. 2566

ประชุมหารือพิจารณาร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่างคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ และร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 2/2566

2 พ.ค. 2566

ประชุมอนุกรรมการ สาขาพนักงานขับรถบรรทุก ครั้งที่ 2/2566

28 เม.ย. 2566