การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่นติดรถบรรทุก ครั้งที่ 1/2565

30 พ.ย. 2565

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17024:2012 และเทคนิคการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012” รุ่นที่ 1

22 พ.ย. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ครั้งที่ 3/2565

22 พ.ย. 2565

แสดงความยินดีสำหรับตัวแทนเยาวชนและทีมคณาจารย์ผู้สอนในการแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่ 46

22 พ.ย. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล ครั้งที่ 3/2565

22 พ.ย. 2565

ประชุมพิจารณาการเทียบเคียงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

15 พ.ย. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ครั้งที่ 5/2565

15 พ.ย. 2565

ขอเเสดงความยินดีกับเยาวชนสาขาสาขาการบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม ในการเเข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition

28 ต.ค. 2565

ขอเเสดงความยินดีกับเยาวชนสาขาการประกอบอาหาร ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม ในการเเข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition

28 ต.ค. 2565