การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร หลักสูตร ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ระบบออกวุฒิบัตรการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สําหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไปเท่านั้น

 

 

1. คลิกเข้าสู่ระบบ 

    ตัวอย่าง 
    เลขประชาชน       1400600015001

    วัน/เดือน/ปีเกิด      01/01/2530 
     

 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2245 4837 หรือทางไลน์ ID Line: @tssc
 

 

คู่มือการใช้งานระบบการใช้งานระบบออกวุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ
 

 

ไฟล์แนบ :: 8_File_การใช้งานระบบพิมพ์วุฒิบัตรผู้ทดสอบดิจิทัล_12012565134438_.pdf ดาวน์โหลด