การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ประกาศเจตจำนงสุจริต สมฐ. 22/02/2565
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 04/03/2564
รายงานผลการดำเนินงานด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) 26/08/2559
แผนแม่บทการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน 26/08/2559
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 15/05/2558