ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สพร.19เชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้ารับฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 ...อบรมฟรี!!
[ 11 มกราคม 2562 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
รับมอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ
[ 21 ธันวาคม 2561 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ