ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สพร. 10 ลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง รับสมัครผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
[ 8 พฤษภาคม 2562 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
รับมอบอุปกรณ์ฝึก พัฒนาช่างยนต์-ก่อสร้าง
[ 17 พฤษภาคม 2562 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ