ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดฝึกอาชีพด้านบริการและช่างฝีมือ
[ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
เปิดสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
[ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ