ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดให้หลักสูตร ฟรี ช่วงเดือนมกราคม 2564
[ 24 พฤศจิกายน 2563 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
ก.แรงงาน จับมือเอกชนสัญชาติสวิส หนุน MARA พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ
[ 25 พฤศจิกายน 2563 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ
.