ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สพร.9 พิษณุโลก เปิดหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
[ 30 มีนาคม 2563 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2563
[ 3 เมษายน 2563 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ