ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สนพ.มุกดาหาร พัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
[ 16 มีนาคม 2561 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
ก.แรงงาน จับมือเอกชน พัฒนาฝีมือช่างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกทั่วประเทศ
[ 16 มีนาคม 2561 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ