ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สพร. 20 เชียงราย พัฒนาช่างไฟ รับการขยายตัวในพื้นที่
[ 11 ธันวาคม 2561 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
ร่วมกับญี่ปุ่นพัฒนารูปแบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา PLC
[ 14 ธันวาคม 2561 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ