ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ชวนฝึกเขียนแบบก่อสร้างผ่านออนไลน์
[ 28 มกราคม 2564 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
รับมอบนโยบาย
[ 22 มกราคม 2564 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ