ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สพภ. 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer)
[ 3 มีนาคม 2558 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
2 มี.ค.58 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
[ 2 มีนาคม 2558 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ