ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สนพ.สระแก้ว สร้างพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รับนักท่องเที่ยว
[ 16 ตุลาคม 2560 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
ก.แรงงาน มุ่งพัฒนาคนทำงานแนว Vision End ตั้งเป้ากว่า 3.7 ล้านคน
[ 12 ตุลาคม 2560 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ
.