การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงสุจริตของกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

องค์กรคุณธรรมกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2567