การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร"

19 ก.ค. 2567

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

17 ก.ค. 2567 2

ประชุมคณะกรรมกาสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตน และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2567

17 ก.ค. 2567 2

พิธีมัชฌิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

17 ก.ค. 2567 2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

บริการประชาชนและสถานประกอบการ