การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายฉลาด - อาจญาทา - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่น2/2545
นายอาทิตย์ - บุญคำ - ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่น2/2545
นายอนุสรณ์ - เกษศิริ - หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์
นายสุริยนต์ - ศรีนามเกียรติ - สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์
นายนิพนธ์ - ละครวงษ์ - ช่างซ่อมเครื่องยนต์
นายเสริมศักดิ์ - นาถาบำรุง sermsak_@hotmail.com ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์