การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

234   หมู่  1   ตำบลเขื่องคำ   อำเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร   35000   โทร.  045 - 979 992                                                 

 ผู้ดูแลเว็บไซต์ :

นางสาวสุขใจ  ชุ่มเสนา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 045 - 979 992 

E-mail : sysothr63@gmail.com

 

ติดต่อเรา