การแสดงผล

+
-

มาเป็นมือใหม่ ขายของออนไลน์ รายได้ปัง มาสิ มาที่ #DSDOnlineTraining

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
มาเสิร์ฟความรู้ให้คุณถึงบ้าน กับ Content ที่จะต่อยอด Gig worker 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้สนใจขยายธุรกิจสู่ออนไลน์ ให้เป็นมือใหม่ขายของออนไลน์รายได้ปัง กับหลักสูตร.... 
"11 Checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์ " กับหัวข้อวิชา 
Checklist 1 : หาสินค้าให้ตรงใจ
Checklist 2 : รู้เขา รู้เรา เข้าใจธุรกิจ
Checklist 3 : เข้าใจเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
Checklist 4 : อยากขายดี คอนเทนต์ต้องโดน
Checklist 5 : เริ่มต้นสร้างธุรกิจอย่างง่าย ๆ ด้วย Facebook
Checklist 6 : เสริมช่องทางการขายด้วย Instagram
Checklist 7 : เพิ่มการรับรู้แบรนด์ด้วย TikTok
Checklist 8 : เพิ่มยอดขายและซื้อซ้ำด้วย Line OA
Checklist 9 : ปิดการขายยังไงให้ขายดี
Checklist 10 : จัดการหลังร้านแบบมืออาชีพ
Checklist 11 : ขายของออนไลน์ต้องรู้กฎหมาย
 
คลิกเลย... https://bit.ly/3ZgMj1T
 
DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"
สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา 
ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย 
www.dsd.go.th
#การฝึกทักษะออนไลน์ 
#DSDOnlineTraining
#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
#ETDA
#สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์