การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเข้าประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14

21 ก.พ. 2567

ถวายพระพรและถวายกำลังใจ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20 ก.พ. 2567

กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด

20 ก.พ. 2567

ออกตรวจสถานประกอบกิจการตาม? พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน? พ.ศ.? 2545? และแก้ไขเพิ่มเติม?

20 ก.พ. 2567

ร่วมจัดนิทรรศการ/กิจกรรม"ตลาดนัดแก้หนี้"

9 ก.พ. 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค "วิถีถิ่น วิถีไทย"

8 ก.พ. 2567

โครงการพัฒนาและยกระดับงานสืบสานประเพณี บุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

8 ก.พ. 2567

ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

8 ก.พ. 2567

ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ประจำปี 2567ครั้งที่ 1/2567

7 ก.พ. 2567