การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 messageImage_1626860299865.jpg 768
2 คู่มือที่ 1_การให้ความเห็นชอบหลักสูตร (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม).jpg 825
3 คู่มือที่ 2_การให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง).jpg 533
4 คู่มือที่3_หลักสูตร (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก).jpg 531
5 คู่มือที่4_จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน .jpg 556
6 คู่มือที่5_รายการเครื่องมือเครื่องจักรศูนย์ฝีกอบรม.jpg 521
7 คู่มือที่6_การขอใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).jpg 561
8 คู่มือที่7_การต่อใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).jpg 709
9 คู่มือที่8_การออกใบแทน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).jpg 739
10 คู่มือที่9_มาตรฐานฯผู้ประกอบอาชีพ.jpg 772
11 คู่มือที่10_การขออนุญาตเทดสอบมาตรฐานแห่งชาติ.jpg 740
12 คู่มือที่11_การขอมีสมุดประจำตัว.jpg 779