การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

9 พ.ย. 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม และจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ

28 ส.ค. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

27 ต.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯประจำปี 2561

11 ต.ค. 2560