การแสดงผล

+
-

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหาร การขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหาร การขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้