การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพร.38 ศก มอบชุดเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig Worker

15 ก.ย. 2566 3

สพร.38 ศก ร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการของภาครัฐ และภาคเอกชน

15 ก.ย. 2566 2

สพร 38 ศรีสะเกษ ดำเนินการปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 5/2566

13 ก.ย. 2566 4

สพร.38 ศก ปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รุ่นที่ 4/2566

12 ก.ย. 2566 5

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการประจำปี 2565

9 ก.ย. 2564 401

ประกวดราคาการปรับปรุงและต่อเติมอาคารภายในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ (งานหลังคากันสาด 5 อาคาร)

16 ส.ค. 2564 395

ประกวดราคาการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

16 ส.ค. 2564 355

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

4 ม.ค. 2564 646

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

22 ก.ย. 2563 613

ประกวดราคารถยนต์

22 ส.ค. 2561 995

ศพจ ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

15 ต.ค. 2558 1,161

ศพจ ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ 3 ประเภท

24 ก.ย. 2558 1,124

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6 มี.ค. 2558 1,231

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สพร.38 ศรีสะเกษ พัฒนาทักษะอาชีพ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ตรวจเยี่ยม จุดบริการ ให้แก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ (DSD Service) ตรวจเช็ครถยนต์ รถจักรยานยนต์ก่อนเดินทาง ฟรี จำนวน 12 รายการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ