การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของผู้ที่มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา

15 พ.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 พ.ย. 2565

ปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

11 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ รับสมัครช่างปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

9 พ.ย. 2565

พร้อมแล้ว สำหรับท่านที่รอมานาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ รับสมัครเข้ารับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2566

8 พ.ย. 2565

ข่าวดี ข่าวด่วน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครฝึกอบรม โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สนใจสแกนคิวอาร์โค้ตด่านล่างสมัครได้เลย ค่ะ

8 พ.ย. 2565

รับสมัครพนักงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ มีประกันสังคมตามมาตรา 33 เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

4 พ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ 30 กันยายน 2565

18 ต.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ มอบสมุดประจำตัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

18 ต.ค. 2565