การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ 320 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ 0 4561 5864-6 โทรสาร.045615864-6 ต่อ 115 

ติดต่อผู้ดูแล นางสุพิน ศรีเลิศ    

E-mail : dsd38sisaket@gmail.com    

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

ห้องผู้อำนวยการ 101

ห้อง หน.ฝ่ายบริหาร 102

พัสดุ 103

การเงิน 104

 กลุ่มงานแผน 105

ธุรการ 106

ติดต่อเรา