การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 320 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ 0 4561 5864-6 โทรสาร.045615864-6 ต่อ 115 

ติดต่อผู้ดูแล นางสุพิน ศรีเลิศ    

E-mail : sisaket21062541@gmail.com    

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

ห้องผู้อำนวยการ 101

ห้อง หน.ฝ่ายบริหาร 102

พัสดุ 103

การเงิน 104

 กลุ่มงานแผน 105

ธุรการ 106

กลุ่มงานประเมิน 108

ติดต่อเรา