การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายภรากรณ์ - เหล่าเลิศ - เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 28(3/2549)
นายพนมพร - ศรีลาชัย - สาขา ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ รุ่นที่ 46/(1/2557)