การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 หนังสือเวียน.pdf 256
2 มาตรการแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 225
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ.pdf 227
4 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ.pdf 225
5 มาตรการ.jpg 238
6 ขั้นตอน พรบ..jpg 235
7 รวมวาระ ประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 1 64.pdf 238
8 5_File_คู่มือที่ 18 ใบแทนศูนย์ประเมิน (N)_16072563094750_.docx 243
9 5_File_คู่มือที่ 17 ขอศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ_16072563094750_.docx 217
10 5_File_คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ (N)_16072563094750_.docx 232
11 5_File_คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน(N)_16072563094750_.docx 236
12 5_File_คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (N)_16072563094750_.docx 246