การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อประชุมและมอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566 และติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ก.ย. 2565

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ

12 ก.ย. 2565

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เพื่อประชุมมอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566 และติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ก.ย. 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 (Monitoring Evaluation)

12 ก.ย. 2565 1

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการประจำปี 2565

9 ก.ย. 2564 235

ประกวดราคาการปรับปรุงและต่อเติมอาคารภายในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ (งานหลังคากันสาด 5 อาคาร)

16 ส.ค. 2564 205

ประกวดราคาการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

16 ส.ค. 2564 206

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

4 ม.ค. 2564 440

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

22 ก.ย. 2563 414

ประกวดราคารถยนต์

22 ส.ค. 2561 824

ศพจ ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

15 ต.ค. 2558 988

ศพจ ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ 3 ประเภท

24 ก.ย. 2558 982

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6 มี.ค. 2558 1,075

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สัมภาษณ์ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สนพ.ศรีสะเกษ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ตรวจเยี่ยม จุดบริการ ให้แก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ (DSD Service) ตรวจเช็ครถยนต์ รถจักรยานยนต์ก่อนเดินทาง ฟรี จำนวน 12 รายการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ