การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สพร.38 ศรีสะเกษ พัฒนาทักษะอาชีพ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :