การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

11 เม.ย. 2567 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฏานุประดิษฐ์ รำลึก 111 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

10 เม.ย. 2567 4

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปี 2567

9 เม.ย. 2567 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประชุมจัดทำแผนดำเนินการฝึกอบรมพัฒนากำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

9 เม.ย. 2567 3

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

16 ม.ค. 2567 97

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

31 ม.ค. 2566 321

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบท่อน้ำทิ้งและบ่อพัก1150เมตร

8 ก.พ. 2564 710

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 450 ตารางเมตร

8 ก.พ. 2564 716

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้าง.ก่อสร้างงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่าอาคาร 145 เมตรpdf

8 ก.พ. 2564 727

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ก.พ. 2564

5 ก.พ. 2564 16,020

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 2563

8 ก.ย. 2563 848

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาดอาคารสถานที่ งานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

19 ก.ย. 2560 1,317

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

31 ส.ค. 2560 1,246

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปี 2560

6 ก.ย. 2559 1,373

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2565-2570 ครั้งที่ 1/2566

บริการประชาชนและสถานประกอบการ