การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพร.21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

18 พ.ย. 2565

สพร.21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว (30 ชั่วโมง)

18 พ.ย. 2565 2

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกรองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 พ.ย. 2565 28

สพร.21 ภูเก็ต รับสมัครฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัยและการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์(18 ชม.)สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

22 ก.ย. 2565 160

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบท่อน้ำทิ้งและบ่อพัก1150เมตร

8 ก.พ. 2564 448

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 450 ตารางเมตร

8 ก.พ. 2564 458

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้าง.ก่อสร้างงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่าอาคาร 145 เมตรpdf

8 ก.พ. 2564 441

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ก.พ. 2564

5 ก.พ. 2564 496

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 2563

8 ก.ย. 2563 522

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาดอาคารสถานที่ งานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

19 ก.ย. 2560 1,033

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

31 ส.ค. 2560 997

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปี 2560

6 ก.ย. 2559 1,141

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2559

17 ก.ย. 2558 1,084

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ งานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2559

17 ก.ย. 2558 911

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถานประกอบกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ