การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุป : แผน/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.2565 09/11/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564 29/09/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 29/09/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 02/09/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 05/07/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 01/07/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565 01/07/2565
สรุป : เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.2565 08/06/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2565 18/05/2565
สรุป : เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.2565 11/05/2565
สรุป : เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.2565 05/04/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565 23/03/2565