การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

18 พ.ย. 2565

สพร.21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว (30 ชั่วโมง)

18 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกรองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 พ.ย. 2565

สพร.21 ภูเก็ต รับสมัครฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัยและการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์(18 ชม.)สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

22 ก.ย. 2565

สพร.21 ภูเก็ต รับสมัครฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัยและการบริการที่ประทับใจ(18 ชม.)สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

22 ก.ย. 2565

สพร.21 ภูเก็ต เปิดฝึกฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการนวด 40 ท่าดัดกาย (30 ชั่วโมง)

18 ส.ค. 2565

สพร.21 ภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565

1 ก.ค. 2565

รับสมัครอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 1

30 มิ.ย. 2565

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ TO BE NUMBER ONE ไร้รอยต่อ ใครติดยายกมือขึ้น เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

25 พ.ค. 2565