การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จับมือภาคเอกชน ยกระดับทักษะภาษาให้กับแรงงานภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต”

21 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จับมือ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนา Marina Hub ตามยุทธศาสตร์จังหวัด ”

20 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21ภูเก็ต "ฝึกจบรับเข้าทำงานทันที"

18 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จับมือภาคีเครือข่ายพัฒนาพนักงานขับเรือนำเที่ยวทางทะเล รุ่นที่ 2

17 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ ฝึกอบรม ฟรี

17 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการพ่นสีและซ่อมสีเรือยอร์ช

9 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สร้างมูลค่าในอาชีพฝึกนวดหน้าเพื่อความงามรองรับธุรกิจนวดและสปาที่มีความนิยมของนักท่องเที่ยวในภูเก็ต

3 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ มอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับประชาชน "

28 พ.ค. 2567