การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต (รักษาราชการแทน)

 

 

 

ไฟล์แนบ :: 42_File_ประกาศเจตฯ(ผอ.แดง_24012565141930_.pdf ดาวน์โหลด