หน้าแรก > หน่วยงานในสังกัด
 

 
 
หน่วยงานส่วนกลาง
       

ชื่อหน่วยงานส่วนกลาง

Domain name โทรศัพท์ โทรสาร
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก oitt.dsd.go.th 0-2245-2360 0-2245-2361
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน standard.dsd.go.th 0-2245-4837 0-2247-9421
สำนักงานเลขานุการกรม secretary.dsd.go.th 0-2247-0302 0-2247-0302
กองแผนงานและสารสนเทศ it.dsd.go.th 0-2643-4985 0-2247-6603
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ wepdp.dsd.go.th 0-2643-4978 0-2248-3671
กองบริหารการคลัง finance.dsd.go.th 0-2643-4991 0-2643-4991
กองบริหารทรัพยากรบุคคล hr.dsd.go.th 0-2643-4989 0-2643-4989
กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน sdp.dsd.go.th 0-2643-6036 0-2643-6036
กองวิเทศสัมพันธ์ icd.dsd.go.th 0-2245-1829 0-2245-1829
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน sdpaa.dsd.go.th 0-2643-4977 0-2245-1821
กลุ่มกฎหมาย legalaffairs.dsd.go.th 0-2248-3867 0-2248-3867
กลุ่มตรวจสอบภายใน internal.dsd.go.th 0-2245-1830 0-2245-1830
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร msdu.dsd.go.th 0-2247-0303 0-2247-0303
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม inspector.dsd.go.th 0-2643-4979 0-6243-4979
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ oloc.dsd.go.th 0-2245-1703 0-2245-1703
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร itcenter.dsd.go.th 0-2246-1936 0-2246-1936
กองสื่อสารองค์กร pr.dsd.go.th 0-2245-4035 0-2245-4035

 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค
         

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) Domain name โทรศัพท์ โทรสาร
         
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 (สมุทรปราการ) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ samutPrakan.dsd.go.th 0-2315-3800-08 0-2315-3808
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา chachoengsao.dsd.go.th 0-3885-1222 0-3885-1220
  สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ahrda.dsd.go.th    
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 (จังหวัดสุพรรณบุรี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี suphanBuri.dsd.go.th 0-3541-2394-9 0-3541-2400
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท chaiNat.dsd.go.th 0-5641-4810 0-5641-4809
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี singburi.dsd.go.th 0-3652-4205 0-3652-4208 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี uthaiThani.dsd.go.th 0-5651-4365-9 0-5651-4368 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 (จังหวัดชลบุรี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี chonburi.dsd.go.th 0-3827-6827 0-3827-6825
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี prachinBuri.dsd.go.th 0-3720-5800 0-3720-5799
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว saKaeo.dsd.go.th 0-3726-1627 0-3726-1628
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 (จังหวัดราชบุรี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ratchaburi.dsd.go.th 0-3233-7607-9 0-3233-7612
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี phetchaburi.dsd.go.th 0-3247-0391 0-3247-0391
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี kanchanaburi.dsd.go.th    
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ prachuapkhirikhan.dsd.go.th 0-3260-3197 0-3260-3201
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 (จังหวัดนครราชสีมา) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา nakhonRatchasima.dsd.go.th 0-4441-2046-7 0-4441-2032
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ buriram.dsd.go.th 0-4461-4937 0-4461-4937
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ surin.dsd.go.th 0-4457-1552 0-4457-1551
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ chaiyaphum.dsd.go.th 0-4482-2049 0-4482-2070
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 (จังหวัดขอนแก่น) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น khonKaen.dsd.go.th 0-4323-7956-8 0-4323-7808
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ kalasin.dsd.go.th 0-4389-1496 0-4389-1492
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู nongBuaLamphu.dsd.go.th 0-4237-8469 0-4237-8465
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม mahaSarakham.dsd.go.th 0-4372-5793 0-4372-5794
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร mukdahan.dsd.go.th 0-4269-9265 0-4369-9274 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 (จังหวัดอุบลราชธานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ubonRatchathani.dsd.go.th 0-4531-1650-5 0-4531-1657
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร yasothon.dsd.go.th 0-4571-4058 0-4571-4060
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด roiet.dsd.go.th 0-4352-5008 0-4352-5008
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ sisaket.dsd.go.th 0-4561-5864-5 0-4561-5866
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ amnatCharoen.dsd.go.th 0-4545-2441 0-4545-2442
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 (จังหวัดนครสวรรค์ ) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ nakhonSawan.dsd.go.th 0-5625-5026 0-5625-5330
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร kamphaengPhet.dsd.go.th 0-5571-0071-2 0-5571-0072
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก tak.dsd.go.th 0-5551-5248-9 0-5551-5248 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร phichit.dsd.go.th 0-5665-5256 0-5674-1323
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 (จังหวัดพิษณุโลก) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก phitsanulok.dsd.go.th 0-5529-2270-5 0-5529-2279
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย loei.dsd.go.th 0-4281-2930 0-4281-2850
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ phetchabun.dsd.go.th 0-5674-1324  0-5674-1323
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ uttaradit.dsd.go.th 0-554-11531 0-5541-1531
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย sukhothai.dsd.go.th 0-5568-2586-7 05568-2587
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 (จังหวัดลำปาง) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง lampang.dsd.go.th 0-5421-8679 0-5435-6680
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ phrae.dsd.go.th 0-5454-3360-9 0-5454-3362
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน lamphun.dsd.go.th 0-5353-7516 0-5353-7516
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี suratThani.dsd.go.th 0-7721-1503-7 0-7721-1504
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ranong.dsd.go.th    
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร chumphon.dsd.go.th 0-7752-2009  0-7752-1920
ภาค 12 (จังหวัดสงขลา) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา songkhla.dsd.go.th 0-7431-2263 0-7431-2151
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล satun.dsd.go.th 0-7473-0716 0-7473-0717
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (กรุงเทพฯ) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพ(วัดธาตุทอง) bangkok.dsd.go.th 0-2390-0261-5 0-2390-2212
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 (ปทุมธานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี pathumThani.dsd.go.th 0-2577-5867-9 0-2577-5871
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก nakhonnayok.dsd.go.th 0-3739-8460-2 0-3739-8460
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี nonthaburi.dsd.go.th 0-2921-8774 0-2921-6949
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 (พระนครศรีอยุธยา) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ayutthaya.dsd.go.th 0 3536 0631-4 0 3536 0635
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี lopburi.dsd.go.th 0-3661-2455 0-3642-2548 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี saraburi.dsd.go.th 0-3621-1589  0-3622-2615
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง angthong.dsd.go.th 0-3561-2455 0-3561-2455
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 (นครปฐม) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม nakhonPathom.dsd.go.th 0-3420-4700-5 0-3420-4699
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร samutsakhon.dsd.go.th 0-3448-0139 0-3448-0139
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม samutSongkhram.dsd.go.th 0-3471-6119 0-3471-1284
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 (ระยอง) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง rayong.dsd.go.th 0-3868-3198-9 0-3868-3199
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี chanthaburi.dsd.go.th 0-3936-8265 0-3936-8264
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด trat.dsd.go.th 0-3951-3529-30 0-3951-3529 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 (อุดรธานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี udonThani.dsd.go.th 0-4234-1629 0-4234-1630
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร sakonNakhon.dsd.go.th 0-4274-7253 0-4274-7252
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย nongKhai.dsd.go.th 0-4242-0236 0-4242-0236
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ buengkan.dsd.go.th    
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม nakhonphanom.dsd.go.th 0-4251-1814 0-4251-1824
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 (เชียงใหม่) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ chiangMai.dsd.go.th 0-5329-8336  0-5329-8336 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน maeHongSon.dsd.go.th 0-5361-3252 0-5361-3252
  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ dsdwellness.dsd.go.th    
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 (เชียงราย) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย chiangRai.dsd.go.th 0-5315-2043 0-5315-2049
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน nan.dsd.go.th 0-5477-4860-4 0-5477-4860 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา phayao.dsd.go.th 0-5443-1660 0-5443-1602
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 (ภูเก็ต) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต phuket.dsd.go.th    
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ krabi.dsd.go.th    
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา phangnga.dsd.go.th 0-7644-0560-1 0-7644-0560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 (นครศรีธรรมราช) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช nakhonSiThammarat.dsd.go.th 0-7539-9297 0-7721-1504 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง trang.dsd.go.th 0-7521-6112-5 0-7521-6115
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง phatthalung.dsd.go.th 0-7468-2163-5 0-7468-2164
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 (ปัตตานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี pattani.dsd.go.th 0-7334-8584 0-7334-8126
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 (ยะลา) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา yala.dsd.go.th 0-7320-3222 0-7320-3223
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 (นราธิวาส) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส narathiwat.dsd.go.th 0-7351-4721 0-7351-4722
         
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน
chiangsaen.dsd.go.th/    

 


 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,453,438 คน