หน้าแรก > หน่วยงานในสังกัด
 

 

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(นายธวัช เบญจาทิกุล)

0 2247 6600 , 0 2248 3513 0 2247 0300 08 5483 8628

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(นายชาคริตย์ เดชา)

0 2247 6602 0 2245 1180 06 5510 5955

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(นางสาวจิราภรณ์  ปุญญฤทธิ์)

0 2247 6601 0 2248 7736 06 2591 0530

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(นางดรุณี  นิธิทวีกุล) 

0 2247 1802 0 2245 1180 06 5987 5491

 

 

 
 
หน่วยงานส่วนกลาง
       

ชื่อหน่วยงานส่วนกลาง

Domain name โทรศัพท์ โทรสาร
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก oitt.dsd.go.th 0 2245 6894 0 2245 2361
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน standard.dsd.go.th 0 2245 1705 0 2643 4987
สำนักงานเลขานุการกรม secretary.dsd.go.th 0 2247 0302 0 2247 0302
กองแผนงานและสารสนเทศ it.dsd.go.th 0 2643 4985 0 2247 6603
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ wepdp.dsd.go.th 0 2643 4978 0 2248 3671
กองบริหารการคลัง finance.dsd.go.th 0 2354 0276 0 2354 0276
กองบริหารทรัพยากรบุคคล http://home.dsd.go.th/hr 0 2643 4989 0 2643 4989
กองวิเทศสัมพันธ์ icd.dsd.go.th 0 2245 1829 0 2245 1829
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน sdpaa.dsd.go.th 0 2643 4982 0 2643 4982
กลุ่มกฎหมาย legalaffairs.dsd.go.th 0 2248 3867 0 2248 3867
กลุ่มตรวจสอบภายใน internal.dsd.go.th 0 2245 1830 0 2245 1830
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร msdu.dsd.go.th 0 2247 0303 0 2247 0303
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม inspector.dsd.go.th 0 2643 4979 0 2643 4979
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ oloc.dsd.go.th 0 2245 1703 0 2245 1703
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   itcenter.dsd.go.th 0 2246 1936 0 2246 1936
กองสื่อสารองค์กร pr.dsd.go.th 0 2245 4035 0 2245 4035

 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค
         

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) Domain name โทรศัพท์ โทรสาร
         
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 (สมุทรปราการ) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ samutPrakan.dsd.go.th 0 2315 3800-8 0 2315 3808
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา chachoengsao.dsd.go.th 0 3885 1221 0 3885 1220
  สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ahrda.dsd.go.th 0 2315 3789 0 2315 3790
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 (จังหวัดสุพรรณบุรี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี suphanBuri.dsd.go.th 0 3596 9917 - 9 0 3596 9920
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท chaiNat.dsd.go.th 0 5647 6745 - 8 0 5647 6752
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี singburi.dsd.go.th 0 3651 0202 - 6 0 3651 0203
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี uthaiThani.dsd.go.th 0 5698 1119 0 5698 1119
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 (จังหวัดชลบุรี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี chonburi.dsd.go.th 0 3827 6445 0 3810 9656
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี prachinBuri.dsd.go.th 0 3729 0380 - 2 0 3729 0383
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว saKaeo.dsd.go.th 0 3726 1627 0 3726 162
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 (จังหวัดราชบุรี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ratchaburi.dsd.go.th 0 3233 7607 - 9 0 3233 7612
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี phetchaburi.dsd.go.th 0 3247 0391 - 3 0 3247 0391
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี kanchanaburi.dsd.go.th 0 3451 0617 0 3451 0616
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ prachuapkhirikhan.dsd.go.th 0 3290 9666 0 3290 9663
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 (จังหวัดนครราชสีมา) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา nakhonRatchasima.dsd.go.th 0 4441 6946 0 4441 6946
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ buriram.dsd.go.th 0 4463 4608  -9 0 4463 4608 - 9 ต่อ 105
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ surin.dsd.go.th 0 4457 1550 - 3 0 4457 1550
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ chaiyaphum.dsd.go.th 0 4481 6023 0 4482 2070
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 (จังหวัดขอนแก่น) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น khonKaen.dsd.go.th 0 4346 8233 0 4346 8233
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ kalasin.dsd.go.th 0 4384 0185 0 4384 0186
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู nongBuaLamphu.dsd.go.th 0 4237 8469 0 4237 8465
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม mahaSarakham.dsd.go.th 0 4397 1328 - 30 0 4397 1330
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร mukdahan.dsd.go.th 0 4264 3765  0 4264 3768
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 (จังหวัดอุบลราชธานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ubonRatchathani.dsd.go.th 0 4531 7242 - 6 0 4531 7249
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร yasothon.dsd.go.th 0 4597 9991-2 0 4597 9993
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด roiet.dsd.go.th 0 4362 4046 0 4362 4046
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ sisaket.dsd.go.th 0 4561 5864 - 6  0 4561 5864 - 6 ต่อ 107
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ amnatCharoen.dsd.go.th 0 4552 3505 - 6 0 4552 3507
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 (จังหวัดนครสวรรค์ ) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ nakhonSawan.dsd.go.th 0 5680 2701 0 5680 2702
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร kamphaengPhet.dsd.go.th 0 5570 5071  0 5570 5215
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก tak.dsd.go.th 0 5551 5249 0 5551 5248
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร phichit.dsd.go.th 0 5699 0014 0 5699 0015
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 (จังหวัดพิษณุโลก) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก phitsanulok.dsd.go.th 0 5599 3033 0 5599 3034
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย loei.dsd.go.th 0 4281 0801 0 4281 0802
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ phetchabun.dsd.go.th 0 5674 1323 - 6 0 5674 1323 - 6 ต่อ11
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ uttaradit.dsd.go.th 0 5542 8042 - 3 0 5542 8301
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย sukhothai.dsd.go.th 0 5568 2567 0 5568 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 (จังหวัดลำปาง) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง lampang.dsd.go.th 0 5435 6681 - 4 0 5435 6680
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ phrae.dsd.go.th 0 5466 0025-9 0 5466 0029 ต่อ 19
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน lamphun.dsd.go.th 0 5353 7696 0 5353 7696
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี suratThani.dsd.go.th 08 6475 7881 0 7729 7748 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ranong.dsd.go.th 0 7782 4651 0 7782 4653
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร chumphon.dsd.go.th 0 7755 3009 0 7755 3008
ภาค 12 (จังหวัดสงขลา) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา songkhla.dsd.go.th 0 7433 6052 0 7433 6050
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล satun.dsd.go.th 0 7472 3766 0 7472 3763
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (กรุงเทพฯ) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพ(วัดธาตุทอง) bangkok.dsd.go.th 0 2390 0261 0 2390 2212
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 (ปทุมธานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี pathumThani.dsd.go.th 0 2577 5867 - 9 0 2577 5871
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก nakhonnayok.dsd.go.th 0 3763 9657 0 3763 9606
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี nonthaburi.dsd.go.th 0 2190 5731 - 3 0 2190 5735
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 (พระนครศรีอยุธยา) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ayutthaya.dsd.go.th 0 3536 0631 - 6 0 3536 0631 - 6
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี lopburi.dsd.go.th 0 3642 6948 0 3642 6948
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี saraburi.dsd.go.th 0 3667 9720 0 3667 9719
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง angthong.dsd.go.th 0 3561 1426 - 9 0 3561 1426
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 (นครปฐม) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม nakhonPathom.dsd.go.th 0 3410 9705 - 6 0 3410 9707
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร samutsakhon.dsd.go.th 0 3487 9318 - 20 0 3487 9318 - 20 ต่อ 103
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม samutSongkhram.dsd.go.th 0 3471 1284 0 3471 1284 ต่อ 103
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 (ระยอง) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง rayong.dsd.go.th 0 3868 3951 - 3 0 3868 3198
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี chanthaburi.dsd.go.th 0 3960 9855 0 3960 9854
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด trat.dsd.go.th 0 3951 3529 - 30 0 3951 3529
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 (อุดรธานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี udonThani.dsd.go.th 0 4211 0946 - 8 0 4211 0830
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร sakonNakhon.dsd.go.th 0 4274 7253 0 4274 7123
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย nongKhai.dsd.go.th 0 4249 5009 0 4249 5077
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ buengkan.dsd.go.th 0 4249 2540 - 1 0 4249 2542
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม nakhonphanom.dsd.go.th 0 4251 2841 0 4251 1824 ต่อ 104
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 (เชียงใหม่) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ chiangMai.dsd.go.th 0 5333 0095 0 5333 0093
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน maeHongSon.dsd.go.th 0 5368 6051 0 5368 6053
  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ dsdwellness.dsd.go.th 0 5333 0095 0 5333 0093
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 (เชียงราย) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย chiangRai.dsd.go.th 0 5315 2043 0 5315 2049
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน nan.dsd.go.th 0 5460 0060 - 1 0 5460 0060 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา phayao.dsd.go.th 0 5446 6003 - 4 0 5446 6005
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 (ภูเก็ต) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต phuket.dsd.go.th 0 7668 5270 - 1 0 7668 5276
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ krabi.dsd.go.th 0 7562 3679 0 7561 1626
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา phangnga.dsd.go.th 0 7659 9331 - 4 0 7659 9335
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 (นครศรีธรรมราช) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช nakhonSiThammarat.dsd.go.th 0 7539 9297 0 7539 9297
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง trang.dsd.go.th 0 7557 0545 0 7557 0544
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง phatthalung.dsd.go.th 0 7468 2163  0 7468 2164
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 (ปัตตานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี pattani.dsd.go.th 0 7346 0125 0 7346 0119
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 (ยะลา) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา yala.dsd.go.th 0 7320 3222 0 7320 3223
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 (นราธิวาส) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส narathiwat.dsd.go.th 0 7353 2129 0 7353 2129
         
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน
chiangsaen.dsd.go.th/ 0 5377 7471 - 4 0 5377 7472
  สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ www.dsd.go.th/mara 0 3827 6823 0 3827 6823
         

 


 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,702,377 คน