การแสดงผล

+
-

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวกันติชา รอดบุตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นวดหน้าเพื่อความงาม (facial Massage for Beauty) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต