การแสดงผล

+
-

DSD Application

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอแนะนำช่องทางระบบการให้บริการประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน (DSD Application) พร้อมให้บริการทั้งใน  AppStore และ PlayStore แล้ววันนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
ระบบการให้บริการประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน (DSD Application) จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอันเป็นประโยชน์ที่ส่งตรงจากภาครัฐถึงมือประชาชน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่ง DSD Application ประกอบด้วย
1. การบริการประชาชน
1.1 ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม/ข้อมูลมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1.2 สมัครฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
1.3.1 ตรวจสอบสถานะการยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
1.3.2 ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมและเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.4 บริการดาวน์โหลดวุฒิบัตรและหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์
2. ประชาสัมพันธ์
2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์
2.2 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 คู่มือบริการประชาชน
3. แสดงที่อยู่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรูปแบบแผนที่พร้อม ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
4. คำถามที่พบบ่อย (Frequency Asked Question : FAQ)
4.1 การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
4.2 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.3 พ.ร.บ. ส่งเสริม พ.ศ. 2545
4.4 การรับรองความรู้ความสามารถ
4.5 คู่มือบริการประชาชน