การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นห้องผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิ.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2567

28 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2567

27 มิ.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2567

27 มิ.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2567

27 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวธุรกิจ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิ.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2567

25 มิ.ย. 2567

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: วันที่ 25 มกราคม 2567 สพร. 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่้างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันที่ 25 มกราคม 2567 สพร. 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ