การแสดงผล

+
-

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 เริ่มดำเนินการก่อตั้งในปีงบประมาณ 2536 ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 โดยการสนับสนุนของ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ซึ่งจัดหาที่ดินในการก่อสร้างพร้อมทั้งบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 400,000 บาทให้ราษฎรเป็นค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างถนน และสาธารณูปโภค จนงานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงด้วยดี
เริ่มดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537
ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง   สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน        มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ส่งเสริมให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้  รวมทั้งการควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรให้แก่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่ คือ จังหวัดสิงห์บุรี  อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี  และพระนครศรีอยุธยา  ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จึงต้องทำงานทั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรี และอีก ๕ จังหวัดดังกล่าวด้วย

สถาบันฯ ตั้งอยู่ที่ ๑๓/๑ หมู่ ๔  ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บนที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ดอนโป่ง” เนื้อที่ประมาณ ๔๖ ไร่  ๔  ตารางวา      เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๖  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาดำเนินการให้ทั้งหมด ในปัจจุบันมีอาคารที่ทำการ  จำนวน ๑ หลัง  อาคารปฏิบัติงานช่าง จำนวน ๗ หลัง  อาคารฝึกอบรม ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง  อาคารพัสดุกลาง จำนวน ๑ หลัง  อาคารหอพักผู้รับการฝึกจำนวน ๒ หลัง  อาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง  อาคารจอดรถยนต์ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักราชการ จำนวน ๒๕ หลัง   เสาธง จำนวน ๑ ต้น   ป้อมยาม จำนวน ๑ หลัง   ห้องน้ำคนพิการ จำนวน ๑ หลัง  ถังสูงเก็บน้ำ โรงปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำใต้ดิน ศาลพระพรหม บ่อกรองน้ำ  รั้วคอนกรีตบล็อก  และมีศาลาพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้าสถาบัน     

สถานที่ตั้ง

13/1 หมู่ 4 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  โทร 035412394-6 แฟกซ์ 035412400