การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เต็ม
2 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เต็ม
3 เครือข่าย SCADA (WinCC) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
4 เครือข่าย SCADA (WinCC) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
5 พื้นฐานการสั่นสะเทือนและการตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักร 30 ปกติ 7 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
6 พื้นฐานการสั่นสะเทือนและการตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักร 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร