การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/03/2565
แผนการดำเนินงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/03/2565
ผลการดำนินงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/03/2565
ผลการเบิกจ่าบงบประมาณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/03/2565
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 06/10/2559
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 02/09/2559
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 08/08/2559
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 05/07/2559
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 23/06/2559
ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2559 03/06/2559
จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม (ตามแผน) เดือนเมษายน 02/05/2559
ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปี 2559 27/01/2559