การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วันที่ 25 มกราคม 2567 สพร. 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่้างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วันที่ 25 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี