การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างกลึง ระดับ 1 (21 กันยายน 2566)

25 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (13 กันยายน 2566)

15 ก.ย. 2566

ประกาศ ข้อกำหนดจริยธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ก.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อต้านทุจริต

14 ก.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

14 ก.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน No Gift Policy 2566

14 ก.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม

14 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (8 กันยายน 2566)

12 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (1 กันยายน 2566)

4 ก.ย. 2566