การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างกลึง ระดับ 1 (24 กุมภาพันธ์ 2566)

3 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 (21 กุมภาพันธ์ 2566)

3 มี.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

1 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (23 กุมภาพันธ์ 2566)

28 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (23 กุมภาพันธ์ 2566)

28 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (20-22 กุมภาพันธ์ 2566)

28 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 (16-17 กุมภาพันธ์ 2566)

24 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 (17 กุมภาพันธ์ 2566)

23 ก.พ. 2566