การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

#งานนี้มีโดรน(unmanned aerial vehicle)

27 พ.ย. 2565

#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

25 พ.ย. 2565

#มาตรฐานฝีมือแรงงานไฟฟ้าภายในอาคารระดับ๑

25 พ.ย. 2565

#ประเมินพอประมาณให้กับแรงงานเพื่อความปลอดภัย

25 พ.ย. 2565

#พัฒนาคนพัฒนางานและไม่ลืมให้บริการประชาชน

25 พ.ย. 2565

#โอกาสดีมีอยู่จริงกับIOT(Internet of Things)

24 พ.ย. 2565

#MOUสู่สากล

23 พ.ย. 2565

#กำหนดการที่เฝ้ารอคอย

23 พ.ย. 2565

#พลาดแล้วไม่เป็นไรแก้ไขใหม่สมัครเข้ามา

23 พ.ย. 2565