การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2565 3

ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ก.ย. 2565 17

สัญญาเลขที่ 21/2565

5 ส.ค. 2565 25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค. 2565 22

สัญญาเลขที่ 22/2565

5 ส.ค. 2565 26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค. 2565 26

ใบสั่งซื้อเลขที่ 188/2565

5 ส.ค. 2565 27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถยนต์ส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค. 2565 25

ใบสั่งซื้อเลขที่ 189/2565

5 ส.ค. 2565 29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค. 2565 21

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบีย

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 7 มิถุนายน 2565 ตรวจติดตามการตรวจประเมินภายในตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

บริการประชาชนและสถานประกอบการ