การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2565

27 พ.ค. 2565 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล สาขาการเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2565 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 150/2565

27 พ.ค. 2565 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2565 3

สัญญาเลขที่ 13/2565

27 พ.ค. 2565 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 - 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2565 3

สัญญาเลขที่ 14/2565

27 พ.ค. 2565 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 - 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2565 3

สัญญาเลขที่ 17/2565

27 พ.ค. 2565 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2565 2

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบีย

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 20 -21,28 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการฝึุกยกระดับฝีมือ สาขาการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

บริการประชาชนและสถานประกอบการ