การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นางภารดี - วงศ์ศรีจันทร์ E-mail address Paradeequilts777@gmail.com หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
นายศิลา - ชาญสุจริต - สาขาช่างไฟฟ้า (1,120 ชั่วโมง) พ.ศ. 2547 2) สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (1,120 ชั่วโมง) พ.ศ. 2547 3) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (1,680 ชั่วโมง) พ.ศ. 2550
นายอภิเชษฐ์ - เรืองทอง . try_2527@hotmail.com หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี