การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

การรับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์

 

1. ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

    เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์

2. ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

    เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนและร้องทุกข์

 

3. แบบฟอร์มการเขียนข้อร้องเรียน และร้องทุกข์

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ติดต่อเรา