การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

มีเรื่องร้องเรียนคลิกที่นี้ครับ

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี e-mail:dsd2.sp@gmail.com

สถานที่ตั้ง 13/1 หมู่ 4 บ้านหนองตาลกาบ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

โทร 035969917-19 โทรสาร 035969920 http://www.facebook.com/sisd2

Admin : พรชัย  อ้อยพันธ์ุดี  Email: dsd2.sp@gmail.com 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน email https://login.mail.go.th/Li/index.php

 

 

 

ติดต่อเรา