การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2566

29 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2566

29 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 16 หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2566

29 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2566

29 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2566

29 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซในรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 2566